Opfylder SKAT's regler - også når der kommer ændringer

Hos ALBOA er manuelt tastearbejde og vedhæftede filer erstattet med automatisk registrering i en samlet løsning, der altid er ajour med de seneste krav fra SKAT. Virksomheden sparer tid og alt er korrekt og klar, når en periode er afsluttet.

”Da vi startede med at bruge Mileage Book var det for at være helt sikre på, at vi opfyldte SKAT’s regler omkring registrering – også når der kommer ændringer. Det gør vi! Og så sparer vi en masse tid i efterbehandlingen. Det var ikke med i vores indledende overvejelser, men der ligger en stor ekstra gevinst der,” fortæller Ib Andersen, der er driftschef hos ALBOA.

En løsning, der bare virker

Før ALBOA begyndte at bruge Mileage Book, registrerede den enkelte medarbejder sin kørsel i et regneark og sendte den månedlige opgørelse som vedhæftet fil. Hver især havde sit eget mere eller mindre selvopfundne system, og input fra de kørende medarbejdere var for inkonsistent. Der var brug for en ændring.

”Vi kunne sagtens have optimeret måden vi brugte regneark på, men vi var interesserede i en løsning, der bare virkede, og som vi ikke behøvede at forholde os til. Noget vi vidste altid var 100% i overensstemmelse med SKAT’s regler,” fortæller Ib Andersen om valget af Mileage Book.

Brugerne vælger selv

For ALBOA er det en fordel, at medarbejderne frit kan vælge den variant, der passer dem bedst. Nogle aktiverer Mileage Book manuelt, inden de kører afsted. Andre bruger iBeacon, som automatisk registrerer alle ture.

”Både manuel aktivering og iBeacon fungerer rigtig godt, så det jeg sætter pris på er, at Mileage Book fleksibelt tilbyder funktionalitet, der passer til brugernes kørselsmønstre og præferencer,” siger Ib Andersen.

SE FLERE CASES

Skal vi regne på det?

Invester 15 minutter i en telefonisk ROI-beregning og få tal på bordet. Beregningen kaster lys over fakta og klæder dig på til at vurdere, hvor stor gevinsten ved en elektronisk kørebogsløsning vil være for jer.

iPhone_MB_approval
iPhone_X_MB