Alle indberetter via Mileage Book

Det var ønsket om at gøre det mere enkelt for medarbejderne at registrere kørsel, der fik PKI Supply til at kigge nærmere på Mileage Book. I dag indberettes al kørsel via Mileage Book, og det er slut med regneark og forskellige tilgange til registrering.

”Det var en medarbejder, der viste mig sit kørselsregnskab. Han kørte med Mileage Book privat og var meget begejstret. Det lyttede jeg til, og vi fik en ud fra Mileage Book og fortælle om løsningen, som passede perfekt til vores behov,” fortæller Lars Jensen, som er CFO hos PKI Supply.

Mileage Book tager højde for alt

Før PKI Supply anvendte Mileage Book blev alt registreret i regneark. Ikke alle var lige gode til at udfylde alt det, som SKAT kræver, hvilket på flere måde var uhensigtsmæssigt.

”Jeg havde valget mellem at afvise folks regnskaber, hvilket jo betød ekstraarbejde for både den enkelte medarbejder og mig. Alternativt kunne jeg lade dem glide igennem, med fare for, at SKAT mødte op. Det sidste var selvsagt ikke en option, så det betød en del tilbageløb. Det er jeg helt fri for nu. Mileage Book tager højde for det hele, og alt er i overensstemmelse med lovgivningen,” fortæller Lars Jensen om skiftet fra regneark til Mileage Book.

Bonus i administrationen

Valget af Mileage Book handlede i første omgang om at gøre det enklere for medarbejderne at registrere kørsel og lave kørselsregnskab. De administrative gevinster var dog en kærkommen og forventet bonus, som viste sig, da PKI Supply tog det indbyggede godkendelsesworkflow i brug.

”Vi havde ikke opsat noget godkendelsesflow fra starten, så jeg havde lidt svært ved at styre, hvilke kørsler, der var afregnet og hvilke, der ikke var. Der var risiko for, at der var kørsler, jeg ikke opdagede. I dag er godkendelsesflowet sat op, så det passer til vores behov, og jeg har fuldt overblik. Det har lettet mit arbejde, jeg sparer tid og kan være sikker på, at jeg har det hele med,” fortæller Lars Jensen.

 

Se flere cases

Skal vi regne på det?

Invester 15 minutter i en telefonisk ROI-beregning og få tal på bordet. Beregningen kaster lys over fakta og klæder dig på til at vurdere, hvor stor gevinsten ved en elektronisk kørebogsløsning vil være for jer.

iPhone_MB_approval
iPhone_X_MB