HubSpot Video


Waoo sparer tid flere steder i organisationen

Hos Waoo er både de kørende medarbejdere, godkendere og bogholderiet begejstrede for det elektroniske godkendelsesworkflow i Mileage Book. Det gør hverdagen nemmere for alle. I godkendelsen af kørselsregnskaberne er der et godt overblik, og når bogholderiet indberetter til løn og SKAT ved de, at alle data er korrekte.

For Brylle Bjarnason, som er Content Manager hos Waoo, kunne en tur til København først på ugen hurtigt ryge i glemmebogen, når der var meget på programmet. Før tog det tid at samle op på antallet af ture og kørte kilometer, men i dag ligger alt registreret i app’en og er klar til indsendelse, når det er tid til det månedlige kørselsregnskab.

”Det, der gør det nemt med Mileage er, at jeg sætter mig ind i bilen, finder app’en frem, trykker på ’start’ og kører afsted. Når jeg lander der, hvor jeg skal hen, trykker jeg ’stop’ og udfylder, hvad turen handler om og trykker ”gem,” og så er den sådan set allerede indrapporteret,” fortæller Brylle, som én gang om måneden med et enkelt klik sender kørselsregistreringen videre til endelig godkendelse.

Godt overblik og korrekte data

I den efterfølgende administration af kørselsregistreringer er hverdagen også blevet væsentlig mere enkel. De manuelle processer og underskrift af dokumenter er erstattet med et samlet overblik og for Waoo giver det elektroniske godkendelsesworkflow en markant tidsbesparelse.

Når kørselsregnskabet er godkendt flyder det videre til bogholderiet, som sikrer, at alt indberettes korrekt. ”Vores største fordel er, at vi får korrekte data ind i vores lønsystem uden, at der er en manuel proces ind over det, og vi får styr på vores indberetninger til Told & SKAT,” fortæller Tina Koch, som sidder i Waoos bogholderi.

 

Skal vi regne på det?

Invester 15 minutter i en telefonisk ROI-beregning og få tal på bordet. Beregningen kaster lys over fakta og klæder dig på til at vurdere, hvor stor gevinsten ved en elektronisk kørebogsløsning vil være for jer.

iPhone_MB_approval
iPhone_X_MB