Uppfyller SKAT's regler - även när det kommer ändringar

Hos ALBOA är manuell registrering och bifogade filer ersatt av automatisk registrering i en samlad lösning som alltid uppfyller kraven från SKAT. Företaget sparar både tid och allt är korrekt och klart när en period är avslutad.

”När vi började använda Mileage Book så var det för att vara helt säkra på att vi uppfyllde SKAT’s regler om registrering – även när det kom ändringar. Det gör vi! Vi sparar även en massa tid i efterbehandlingen. Det var inte med i våra inledande övervägningar men det ligger en stor extra vinst där” berättar Ib Andersen, som är driftschef hos ALBOA.

En lösning som bara fungerar

Innan ALBOA började att använda Mileage Book, registrerade varje medarbetare sina resor i ett Excelark och skickade in den månadsvis som bifogad fil. Alla medarbetare hade mer eller mindre sitt eget system och input från de körande medarbetarna var för inkonsekvent. Det behövdes en ändring.

”Vi kunde ha optimerat sättet vi använde Excelark på men vi var mer intresserade av en lösning som bara fungerade. Något vi visste alltid stämde överens med SKAT´s regler,” berättar Ib Andersen om valet av Mileage Book.

Användarna väljer själva

För ALBOA är det en fördel att medarbetarna fritt kan välja den variant som passar dem bäst. Några aktiverar Mileage Book manuellt innan de kör iväg. Andra använder iBeacon som automatiskt registrerar alla resor.

”Både manuell aktivering och iBeacon fungerar riktigt bra, så det jag värdesätter är att Mileage Book flexibelt erbjuder funktionalitet som passar till användarnas körbeteende och preferenser,” säger Ib Andersen.

SE FLER CASES