Lägger i stort sett ingen tid på resor

Hos GF Forsikring fyllde resorna mycket i vardagen och det gav anledning till frustration. Bytet till Mileage Book är en stor lättnad och både de körande medarbetarna och administrationen sparar märkbar tid.

”Den stora skillnaden är att vi i princip inte lägger någon tid på resor längre. Folk har redan mycket att ta hand om och med Mileage Book har vi nu en användarvänlig och pålitlig lösning som vi kan lita på,” säger Jim Knudsen, som är Head og contact hos GF Forsikring.

Bra översikt med genialt användargränssnitt

GF Forsikring beskriver bytet till Mileage Book som en stor lättnad under arbetsdagen. Tidigare var det mycket problem med felaktiga mätningar, gps-sändare som behövde bytas ut och osäkerhet om i vilken utsträckning alla resor faktiskt registreras.

”Med vår tidigare lösning var vi osäkra på data och vi spenderade mycket tid på efterföljande kontroller och justeringar i det administrativa systemet. Idag tar jag några stickprov och det är det. Sedan har jag en super bra överblick över våra samlade resor. Hela gränssnittet är ganska genialt,” säger Jim Knudsen.

Tid att spara i alla led

Hos GF Forsikring märks förbättringarna i alla delar av organisationen. Det har medfört ekonomiska besparingar, men den stora vinsten är att resorna inte längre är en tidstjuv.

”Det är ett väsentligt belopp vi sparar men det var inte det som var avgörande - det avgörande var att vi var trötta på att resor fyllde så mycket av vardagen och det slipper vi nu. Milege Book är väldigt stabilt och det finns tid att spara för både körande medarbetare, godkännare och i den slutliga administrationen,” berättar Jim Knudsen.

Enkelt att lägga till nya användare

Med många körande medarbetare och över hundra användare av Mileage Book är det ett stort plus för GF Forsikring, att det är enkelt att lägga till nya användare på lösningen.

Det kan knappast bli enklare att lägga till nya användare. Jag skickar ett meddelande till Mileage Book som ser till att hantera resten. Nya användare kommer snabbt igång och är självgående direkt. Jag lägger nästan ingen tid på att instruera nya medarbetare,” säger Jim Knudsen.

SE FLER CASES