Mileage Book gör det enkelt

Hos Kaj Bech använder de Mileage Book för hantering av körjournaler och utbetalning av milersättning till medarbetare. Både registrering av resor och hantering av de administrativa uppgifterna är mycket enklare och mer effektivt än tidigare.

"Det kan inte bli mycket enklare än när man bara ska trycka på start och stopp och sedan bara skriva en liten anteckning om vilket syfte du har haft med din resa," säger Nickolai Buus Petersen, avdelningschef på Kaj Bech.

Enklare vardag

Nickolai Buus Petersen registrerar sina resor dagligen med Mileage Book-appen. Det är ganska enkelt, men så har det inte alltid varit.

”Tidigare fanns det en hel del anteckningar som jag skrev i bilen och sedan skrev jag över dem i Excel så att jag kunde tillåta mig att vidarebefordra dem till hon som sitter och hanterar dessa. Det var tidskrävande att hela tiden kontrollera att det registrerades, berättar Nickolai Buus Petersen.

Idag använder han appen till att registrera alla resor och när han ska lämna in journalen en gång i månaden trycker han bara på "skicka", resten sköts helt automatiskt.

Mindre administrativt krångel

I administrationen sitter Helle Dons och hon har den övergripande översikten över resorna. Hon använder Mileage Book när hon hanterar lönerna. Här använder hon bilagorna till att betala ut milersättning. Hon berättar att arbetsuppgiften idag är enklare och hon sparar en hel del tid på uppföljning.

”Jag behöver inte påminna några kollegor om att få bilagorna, jag behöver heller inte skriva under några bilagor. Det finns i systemet. Godkännandet finns i systemet, så det sparar mycket krångel, förklarar Helle Dons.

SE FLER CASES