Alla rapporterar in via Mileage Book

Det fanns en önskan om att underlätta registrering av resor för medarbetarna som gjorde att PKI Supply tittade närmare på Mileage Book. I dag rapporteras alla resor via Mileage Book och det är slut med kalkylblad och olika metoder för registrering.

”Det var en medarbetare som visade mig sin körjournal. Han använde Mileage Book privat och var mycket nöjd med det. Jag lyssnade på det och vi fick hit en från Mileage Book som berättade om lösningen som det passade perfekt till vårt behov,” berättar Lars Jensen, som är CFO hos PKI Supply.

Mileage Book tar hänsyn till allt

Innan PKI Supply började använda Mileage Book registrerades allt i kalkylark. Alla var inte lika bra på att fylla i allt som SKAT kräver, vilket på flera sätt var olämpligt.

”Jag hade valet mellan att avvisa människors körjournaler, vilket innebar extra arbete för både den enskilda medarbetaren och mig. Alternativt kunde jag låta dom glida igenom med risk för att SKAT skulle dyka upp. Det sistnämnda var inte ett alternativ så det blev endel körjournaler som skickades fram och tillbaka. Det slipper jag helt nu. Mileage Book tar hänsyn till allt och är i enlighet med lagen,” berättar Lars Jensen som bytt från kalkylblad till Mileage Book.

Bonus i administrationen

Valet av Mileage Book handlade om att göra det lättare för medarbetare att registrera resor och föra körjournal. De administrativa vinsterna var dock en välkommen och förväntad bonus, vilket blev uppenbart när PKI Supply började använda det inbyggda godkännandeworkflow.

”Vi använde inte godkännandeworkflow i början så jag hade lite svårt att kontrollera vilka resor som var avräknade och vilka som inte var det. Det fanns en risk att det fanns resor som jag inte upptäckte. Idag är godkännandeworkflowet utformat så det passar våra behov och jag har en fullständig överblick. Det har underlättat mitt arbete, jag sparar tid och kan vara säker på att jag har med allt.” berättar Lars Jensen.

 

SE FLER CASES