Waoo sparar tid på flera ställen i organisationen

Hos Waoo är både de körande medarbetarna, godkännare och de som sitter i ekonomiavdelningen entusiastiska över det elektroniska godkännandeflow i Mileage Book. Det gör vardagen enklare för alla. I godkännandet av körjournalerna finns en bra översikt och när ekonomiavdelningen rapporterar till lön och SKAT vet de att alla uppgifter är korrekta.

För Brylle Bjarnason, som är Content Manager hos Waoo kunde en resa till Köpenhamn tidigare på veckan snabbt glömmas när det fanns mycket annat på programet. Innan det tog det tid att samla ihop antalet resor och körda kilometer men idag är allt registrerat i appen och redo att skickas in när det är dags för månadsrapportering. 

”Det som gör det enkelt med Mileage Book är att jag sätter mig i bilen, tar fram app´en, trycker på ’start’ och kör iväg. När jag kommer fram, trycker jag på ’stop’ och fyller i vad syftet med resan var och trycker ”spara,” och sedan är det så gott som inrapporterat" berättar Brylle, som en gång i månaden vidarebefogar körjournalen till slutliga godkännandet med ett enda klick.

Bra översikt och korrekt data

I den efterföljande administrationen av körjournaler har vardagen också blivit betydligt enklare. De manuella processerna och signeringen av dokument har ersatts med en samlad överblick och för Waoo ger det elektroniska godkännandeworkflow en markand tidsbesparing.

När körjournalen är godkänd åker den vidare till ekonomiavdelningen som säkerställer att allt rapporterats korrekt. ”Vår största fördel är att vi får korrekta uppgifter in i vårt lönesystem utan en manuell process och vi får kontroll över våra inrapporteringar till tullar och skatter,” berättar Tina Koch, som sitter i Waoos ekonomiavdelning.

SE FLER CASES